RelationsKapital

Flera ansikten i ett collage.

Från vaggan till graven - Relationer är något av det viktigaste vi människor har.

Det finns såväl privata som intresse- och yrkesrelationer för de flesta människor. Men relationer är även en stor utmaning och viktig hälsofråga i dagens samhälle. Vi vet att relationer påverkar människors hälsa och trivsel ur flera perspektiv.

RI-VALUE är framtaget med focus på yrkesmässiga relationer, utan att på något vis underskatta betydelsen av alla andra relationer som vi människor har.

Från AI till RI (Relations Intelligens)

I takt med att utvecklingen av AI delvis skapar osäkerhet, kommer sannolikt värdet av personliga RELATIONER öka. Våra relationer kan utvecklas digitalt och i verkliga livet, men vi ser att betydelsen av mötet i verkliga livet återigen växer sig starkt efter pandemin.

Yrkesmässiga relationer och RELATIONS KAPITAL är en betydelsefull tillgång för såväl individer som organisationer. Följande korta beskrivning presenterar grunden bakom RI-VALUE.

Ai

En metod, ett verktyg och en utvärderingsmodell anpassat för B2B företag och organisationer.

METODEN – Att dela och samla kontaktuppgifter från alla möten där relationer skapas och underhålls. Med dessa kontaktuppgifter stärka relationerna med olika aktiviteter

VERKTYGET – CARD4ACTION’s digitala visitkort med inbyggda minnesfunktioner och automatiska påminnelser. En app där man kan sköta den mesta kommunikationen såsom ringa, maila och skicka sms, vilket är en del i metoden.

UTVÄRDERINGSMODELLEN – Individen gör sina egna prioriteringar och aktiveringar som resulterar i ett angivet värde, vi kallar det RI-VALUE.

RI-VALUE är det samlade värdet av relationers yrkesmässiga betydelse samt aktivitetsnivån. För att skapa och utveckla ett yrkesmässigt RELATIONSKAPITAL, behöver du således 1-ANVÄNDA VERKTYGET, 2-VÄRDERA BETYDELSEN av dina personliga yrkesrelationer.

Varför skall jag utveckla ett yrkesmässigt RELATIONSKAPITAL?

För att förenkla framtida möjligheter såsom:

  • Nya yrkes- och affärsmöjligheter
  • Finansiering av företagssatsningar
  • God PR
  • Trygghet i svåra situationer
  • Internationalisering
  • Arbetsglädje
  • Yrkesstolthet
  • Samarbeten och rekryteringar
Animerade frågetecken

Vill du få inspiration och hjälp, hur du bygger ditt RELATIONS KAPITAL?

Podden

FRÅN AI TILL RI – Så bygger och utvecklar du ditt Relations Kapital.

Föreläsning

Med ett hållbart sätt och system såsom tex Card4Action eller något CRM system.

Konsultation

Vi hjälper er att starta upp ett aktivt relationsarbete på er arbetsplats.

Bakgrund

Sedan jag startade mitt första bolag 1986, har jag funderat, utvecklat och byggt flera olika verksamheter baserat på mitt RELATIONSKAPITAL.

Hur utvecklar man möten effektivt och hållbart till lönsamma yrkesrelationer? I början handlade det om att samla och sortera visitkort i pärmar o snurror.

Allt RELATIONSKAPITAL utgår från individers egna yrkesmässiga förmåga och det FÖRTROENDE individen kan skapa. Hur väl andra litar på ditt yrkesmässiga beteende och ansvarstagande.

I dagens föränderliga värld blir förtroende en allt viktigare faktor. Förtroende för;
Produkt och tjänst
Den som förmedlar produkten och tjänsten
Försäljning bygger på TRYGGHET förmedlat av FÖRTROENDE.