Möten & Nätverksträffar

Flera ansikten i ett collage.

Många företag och organisationer har minskat den lokala närvaron med fysiska möten och event sedan pandemin.

Flertalet har istället effektiviserat sina möten till olika digitala plattformar för att minska kostnaden och öka effektiviteten.

Nu inser flera att behovet av fysiska möten och nätverksträffar har återuppstått. Både för att behålla, men även för att skapa nya och aktiva relationer.

Utmaningen är att många inte har kvar de resurser och den kompetens som tidigare fanns för att genomföra lokala aktiviteter.

Det är utifrån detta behov för flera företag och organisationer, som vi utformat vårt tjänst. Tillsammans med vår uppdragsgivare planerar och genomför vi lokala möten och nätverksträffar på olika platser som passar bäst

Vi fördelar ansvaret, men oftast står vår uppdragsgivare för att skicka ut inbjudningar till befintliga och presumtiva kunder och medlemmar.

Vi fokuserar i huvudsak på att;

  • Ta emot anmälningar och registrerar i valt CRM system
  • Bekräfta antalet deltagare och boka de antalet platser och ev måltider som behövs
  • Genomföra mötes och nätverksaktiviteten på lokal plats med ledning från vår uppdragsgivare
  • Summera och följa upp aktiviteten