Nordiskt affärsnätverk för nya affärskontakter!- Datamingel i influensatider, eller Speedmingel i verkliga livet då det känns ok!

AffärsMinglets Integritetspolicy

Allmänt

I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss. Vi, AffärsMinglet i Norden AB, organisationsnummer 556905-3472, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vem ansvarar för hanteringen av dina uppgifter?

AffärsMinglet AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

När samlar vi in personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in?

  • Personuppgifter (namn, befattning och mejl) som lämnas i samband med prenumerationer av våra nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.
  • Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt medlemskap och i övrigt ge dig god service samt även för marknadsföringsändamål.
  • Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Affärsminglets marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt förbättring av våra tjänster.
  • Personuppgifter (namn, befattning, mejl, födoämnesallergier och faktureringsadress) som lämnas i samband med anmälningar till affärsmingel, speedmingel, föreläsningar och utbildningar sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av inbjudningar och utvärderingsenkäter etc. Eftersom vi tar betalt för våra event o mingel sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.
  • Personuppgifter för medlemsregister i AffärsMinglet sparas så länge som man är medlem. Faktureringsunderlaget för medlemsavgifter sparas enligt gällande bokföringsregler.
  • AffärsMinglet använder cookies på webbplatsen www.affarsminglet.se Läs mer under ”Cookiepolicy”.

Varför behandlar AffärsMinglet uppgifter om dig?

AffärsMinglet behandlar personuppgifter i syfte att ge information om vad som är på gång inom affärsnätverket, kommande mingelaktiviteter och uppgifterna kan även utgöra underlag för medlemsundersökningar.

Vem behandlar uppgifterna?

Din integritet är mycket viktig för oss. AffärsMinglet ger därför inte ut dina uppgifter till tredje part om det inte är så att du godkänt detta och vi säljer inte dina uppgifter.
Uppgifter kan dock behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som AffärsMinglet samarbetar med avseende IT-drift, betallösningar, analys, tryck, distribution och marknadsföring. Dessa parter får inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som AffärsMinglet anger.

Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om AffärsMinglet genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer AffärsMinglet att informera dig via mejl innan ändringarna träder i kraft.

Rätt att begära information

Om du inte vill att AffärsMinglet behandlar dina personuppgifter kan du skriftligen anmäla detta till info@affarsminglet.se. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att av avprenumerera dig för fortsatta utskick.

Du har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som AffärsMinglet behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och skickas till info@affarsminglet.se Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade.

Har du några frågor om hur AffärsMinglet behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@affarsminglet.se Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med policyn.

Nyfiken på vad det innebär?

Anmäl dig nu för att pröva!

Bli medlem