GER DIG ALLTID NYA
AFFÄRSKONTAKTER

Möten & Mingel

AffärsMinglet erbjuder olika former för att skapa nya affärskontakter.

FÖRETAGSMINGEL

Vi träffas hos ett företag eller förening och får en presentation av verksamheten och en djupare insyn, vilket ger dig ny kunskap. I samband med detta minglar vi med alla övriga deltagare, oavsett bransch och verksamhet. Detta ger som alltid dig möjligheten att skapa nya personliga affärskontakter. Ett FöretagsMingel är ca 2–3 timmar och sker oftast på eftermiddagen. FöretagsMingel är gratis för våra medlemmar, men nya intressenter kan medverka genom att betala en pröva på biljett.

SPEEDMINGEL

En intensiv och aktiv mingelform där du möter nya affärskontakter under en intensiv förmiddag från 8-12. Du får träna på "elevatorpitch" i korta one-2-one möten (10-15 min). Speedminglet har utvecklats tillsammans med våra kunder som effektivt vill få fler nya affärskontakter. Alla kontakter stöds av vårt system för digitala visitkort - Card4Action. SpeedMinglet är öppet för medlemmar, befintliga eller presumtiva.

UTBYTESMINGEL

Olika regioner eller orter önskar ibland att vi skall organisera ett mer omfattande utbyte med resa och företagsbesök etc. Detta sker genom att två eller flera regioner tar kontakt och utrycker en önskan om en gemensam aktivitet. Med stöd av den centrala organisationen från AffärsMinglet planeras och genomförs ett UtbytesMingel under 1-2 dagar beroende på program och avstånd mellan distrikten. UtbytesMinglet är endast öppet för befintliga medlemmar.

KUNSKAPSMINGEL

Ett möte & mingel där vi för samman en bransch eller kategori befattningshavare, som tillsammans skapar nya affärsmöjligheter och kunskapsöverföring. Under en förmiddag får du som är beslutsfattare chansen till nya värdefulla kontakter med kollegor som har liknande roller och utmaningar som du själv har. Under ett Kunskapsmingel får du träffa samtliga deltagare i korta one-2-one möten under en förmiddag. Maximalt 10 deltagare kan medverka på ett Kunskapsmingel.

UNIVERSITETSMINGEL

Universitet, högskolor och dom studerar där, vill utveckla kunskapen och nyttan av personliga yrkesmöten och mellan studenter och näringslivet. Universitetsmingel har ofta tre olika intressenter, Universitetet eller skolledningen, dom studerande och de närliggande näringslivsintressen som finns för rekrytering och olika projektjobb.

SPORT & SPEEDMINGEL

Idrottsklubbar eller idrottsförbund som vill öka kundnyttan för sina sponsorer och partners kan samarbeta med Affärsminglet i Norden och Card4Action för att förenkla och förbättra interaktionen mellan sponsorerna och samtidigt skapa kontakt med nya potentiella sponsorer.