GER DIG ALLTID NYA
AFFÄRSKONTAKTER

Christensson & Roth Advokater grundades 2001. Vår inriktning är i huvudsak affärsjuridik med fokus på bland annat bolagsrätt, tvistlösning, obeståndsrätt, arbetsrätt och fastighetsrätt. Byråns jurister företräder såväl företag som privatpersoner.

"Vi har varit medlem sedan starten i början av 2018 och har deltagit både i de allmänna och de branschspecifika arrangemangen. Som affärsjurister måste vi vara effektiva och fokuserade. För advokatbyrån är ett av målen förtroende och långsiktighet. Därför passar Affärsminglets upplägg oss bra. De effektiva mötena ger oss möjligheterna till nya dedikerade och värdefulla kontakter som ger mervärde inte bara för advokatbyrån utan även för våra klienter."
- Stefan Christensson och Ann-Christine Christensson

 

Kontakt