Professionellt &
Personligt

Om oss

Ditt professionella & personliga nätverk för fler affärsmöjligheter.

Affärsminglet startade som Roslagsminglet den 10 april 2014, med ett mingel på Langers Hotell utanför Hallstavik i Roslagen. Anders Nilsson som grundade verksamheten, såg möjligheten till ökad regional tillväxt och fler arbetstillfällen om man förbättrade dom personliga affärskontakter mellan företag på flera närliggande orter. Efter en kort tid i Roslagen, växte verksamheten och inkluderade även Åland, vilket ledde till ett namnbyte för regionen - ROSLAND och Roslandsminglet.

Idag har verksamheten vuxit med fler former av möten på fler orter med ambition att skapa fler affärsmöjligheter för alla företag i Norden som vill utveckla olika former av samverkan och tillväxt. Som medlem i AffärsMinglet får du tillgång till olika former av affärsmöten på olika orter, vilket ger dig en möjlighet att växa både i och utanför din hemort. Du kan även få hjälp med tips (vi kallar det Personlig Prospektering) till nya affärsmöjligheter om du vill ha ett större engagemang inom Affärsminglet.

Vi erbjuder ett flertal nätverksmöten på fler orter. Du lär känna stora och små företag, entreprenörer samt affärsutvecklare som kan inspirera och hjälpa dig med nya betydelsefulla affärer. Du får även möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper vilket gör dig till en betydelsefull nätverkare. Att medverka och utveckla affärsnätverk är både personligt och yrkesmässigt fördelaktigt.

AffärsMinglet erbjuder olika former och innehåll för personligt nätverkande.

FöretagsMingel

Vi träffas hos ett företag eller förening och får en presentation av verksamheten och en djupare insyn, vilket ger ny kunskap. I samband med detta minglar vi med alla övriga deltagare, oavsett bransch och verksamhet. Ett FöretagsMingel är ca 2–3 timmar och sker oftast på eftermiddagen. FöretagsMingel är gratis för våra medlemmar, men nya intressenter kan deltaga genom att betala en pröva på biljett.

SpeedMingel

En intensiv och aktiv mingelform där du möter upp till 15 nya affärskontakter under en halvdag. Du får träna på "elevatorpitch" under intensiva one-2-one möten. Formen för våra Speedmingel har utvecklats tillsammans med våra kunder som vill få fler nya affärskontakter på ett effektivt sätt. Alla kontakter stöds av vårt system för digitala visitkort - card4action. SpeedMinglet genomförs oftast under en halvdag och är öppet för medlemmar, befintliga eller presumtiva.

UtbytesMingel

Olika regioner eller orter önskar ibland att vi skall organisera ett mer omfattande utbyte med resa och företagsbesök etc. Detta sker genom att två eller flera regioner tar kontakt och utrycker en önskan om en gemensam aktivitet. Med stöd av den centrala organisationen från AffärsMinglet planeras och genomförs ett UtbytesMingel under 1-2 dagar beroende på program och avstånd mellan distrikten. UtbytesMinglet är endast öppet för befintliga medlemmar.