GER DIG ALLTID NYA
AFFÄRSKONTAKTER

Om oss

VI HJÄLPER FÖRETAG MED NYA AFFÄRSKONTAKTER PÅ ETT KOSTNADSEFFEKTIVT SÄTT

Affärsminglet är ett nordiskt affärsnätverk som planerar och genomför möten & mingel för våra medlemmar och intressenter. Gemensamt för våra möten är våra nyfikna och kunniga deltagare som alla vill skaffa ny kunskap och nya affärskontakter för tillväxt. Vi samlar företag och personer som du annars har svårt att få till ett möte med. Vårt koncept gör enkelt och bekvämt för många att prata affärsmöjligheter med andra företagsrepresentanter som har liknande intressen.

Verksamheten har ett tydligt syfte och mål, att hjälpa våra medlemmar och intressenter med nya affärskontakter för tillväxt. Som medlemsföretag i Affärsminglet får du och dina kollegor, tillgång till olika former av möten & mingel på olika orter. Detta utgör en betydande tillväxtmöjlighet såväl i som utanför din hemort.

Som medlem får du träffa många nya företag, allt från stora till små, alla med ambitionen att finna nya affärsmöjligheter. Många företag drivs av entreprenörer och affärsutvecklare som kan inspirera och hjälpa dig med nya betydelsefulla affärersmöjligheter och ibland samarbeten. Du får möjlighet att dela med dig av dina egna erfarenheter och kunskaper vilket gör dig till en betydelsefull person för flera. Att medverka och utveckla sitt personliga affärsnätverk är både personligt och yrkesmässigt fördelaktigt. Affärsminglet är ingen ”klubb” utan en plattform för utveckling av ditt företag och dig som individ. Vi välkomnar alla företag i alla branscher som är nyfikna och intresserade av tillväxt.

Verksamheten är under stadig tillväxt med fler medlemmar i fler branscher på fler orter. Detta gör att vårt utbud av möten & mingel växer hela tiden. För att säkerställa en stabil plattform för tillväxt med lokalt engagemang, så söker vi hela tiden efter lokala Ambassadörer och Mingeldirektörer som vill engagera sig, så att vårt nordiska affärsnätverk fortsätter växa på fler orter. Oavsett bransch och yrkesgrupp skall vi producera och genomföra relevanta möten på ett kostnadseffektivt sätt. Sammantaget skall detta göra oss till Nordens främsta affärsnätverk för nya affärsmöjligheter & tillväxt.

KORT OM VÅR BAKGRUND

Sommaren 2013 flyttade Anders Nilsson från Göteborg till släktgården Roslagen. Som nyinflyttad på orten, såg han behovet av nya personliga affärskontakter för att skapa nya affärsmöjligheter. Via den lokala Rotaryklubben kom han i kontakt med bl a den lokala företagaren Tommy Kårlin, som sedan en tid hade funderat på att skapa en stor nätverksträff på någon av de Ålandsfärjor som går mellan Norrtälje och Åland. Anders o Tommy enades om att starta med ett namn och ett nytt koncept - Roslagsminglet, som hade sin premiär den 10 april 2014. Inför premiären skrev Norrtelje Tidning om Affärsnätverket. Visionen var att skapa bättre förutsättningar för tillväxt, genom att arrangera olika former av möten & mingel. Efter en kort tid, växte verksamheten och inkluderade även Åland, vilket ledde till ett namnbyte - ROSLAND och Roslandsminglet.

Våren 2018 fick verksamheten ett större kommersiellt fokus, efter att verksamheten under flera år stöttas av engagerade personer. Flera medlemmar och intressenter hade då uttalat ett större behov av konkret affärsnytta kring affärsnätverket. Samtidigt öppnades en möjlighet att växa geografiskt med fler regioner i Norden. Därmed togs beslutet att växla upp och skapa en ny plattform för tillväxt. Affärsminglet i Norden AB, blev därmed bolagets namn och geografiska marknad.