GER DIG ALLTID NYA
AFFÄRSKONTAKTER

Om oss

VI HJÄLPER VÅRA MEDLEMMAR MED NYA AFFÄRSKONTAKTER PÅ ETT KOSTNADSEFFEKTIVT SÄTT

Vi är ett affärsnätverk som planerar och genomför olika möten & mingel för våra medlemmar och intressenter. Gemensamt för våra möten är att vi har nyfikna och kunniga deltagare som vill skaffa ny kunskap och nya affärskontakter för tillväxt. Vi samlar personer och företag som du annars har svårt att komma i kontakt med. Vår plattform gör enkelt och bekvämt att prata affärsmöjligheter med andra företag och personer som har liknande intressen.

Speedmingel, där du får sitta ner i korta one-2-one möten med personer som är intresserade av nya affärsmöjligheter. Företagsmingel, där du får lyssna till intressanta företag och entreprenörer. Universitetsmingel, där studerande träffar andra studerande samt intressanta företag och dess representanter. Kunskapsmingel, där en bransch eller yrkesgrupp möts för att skapa nya fördelar varandras kunskap. Sport & Speedmingel, där vi skapar spännande möten mellan sponsorer och möjliga partners till olika sporter eller klubbar.

Våra medlemmars behov av nya affärskontakter formar frekvensen och innehållet i våra möten & mingel. Oavsett bransch och yrkesgrupp skall vi kostnadseffektivt producera och genomföra relevanta möten. Sammantaget skall detta göra oss till Nordens främsta affärsnätverk för nya affärsmöjligheter & tillväxt. Nedan kan du läsa lite om vad våra deltagare säger.

Sommaren 2013 flyttade Anders Nilsson från Göteborg till släktgården Roslagen. Som nyinflyttad såg han behovet av nya personliga affärskontakter för att skapa nya affärsmöjligheter. Via den lokala Rotaryklubben kom han i kontakt med bl a den lokala företagaren Tommy Kårlin, som sedan en tid hade funderat på att skapa en stor nätverksträff på någon av de Ålandsfärjor som går mellan Norrtälje och Åland. Anders o Tommy enades om att starta med ett namn och ett nytt koncept - Roslagsminglet, som hade sin premiär den 10 april 2014. Inför premiären skrev Norrtelje Tidning om Affärsnätverket. Visionen var att skapa bättre förutsättningar för tillväxt, genom att arrangera olika former av möten & mingel. Efter en kort tid, växte verksamheten och inkluderade även Åland, vilket ledde till ett namnbyte - ROSLAND och Roslandsminglet.

Efter att verksamheten stöttas av engagerade personer, mestadels som oavlönat extraarbete, fick verksamheten en ny inriktning och kommersiell utveckling våren 2018. Flera medlemmar och intressenter önskade en mer uttalad affärsnytta kring affärsnätverket. Samtidigt fanns ett uttalat behov att växa geografiskt med fler regioner i Norden. Därmed togs beslutet att växla upp och skapa en ny plattform för tillväxt i Norden - Affärsminglet i Norden AB, blev nu bolagets namn och geografiska marknad. Det togs fram ny form - Speedmingel...

Verksamheten har idag ett mycket tydligt syfte och mål, att hjälpa våra medlemmar och intressenter med nya affärskontakter för tillväxt. Som medlemsföretag i AffärsMinglet får du tillgång till olika former av möten & mingel på olika orter, vilket möjliggör tillväxt såväl i som utanför din hemort. Du får även hjälp och tips på nya möjliga kunder och leverantörer.

När du engagerar dig som medlem får du träffa många nya företag, allt från stora till små, alla med ambitionen att finna nya affärsmöjligheter. Många företag drivs av entreprenörer och affärsutvecklare som kan inspirera och hjälpa dig med nya betydelsefulla affärersmöjligheter och ibland samarbeten. Du får möjlighet att dela med dig av dina egna erfarenheter och kunskaper vilket gör dig till en betydelsefull person för flera. Att medverka och utveckla sitt personliga affärsnätverk är både personligt och yrkesmässigt fördelaktigt. Affärsminglet är ingen ”klubb” utan en plattform för utveckling av ditt företag och dig som individ. Vi välkomnar alla företag i alla branscher som är nyfikna och intresserad av tillväxt!