GER DIG ALLTID NYA
AFFÄRSKONTAKTER

Certico har funnits sedan 2001 och vi levererar vårdförmedling och medicinsk rådgivning till våra kunder som är försäkringsbolag och privata företag inom alla typer av branscher. Hösten 2018 lanserade vi en modern digital hälsoplattform, Healthylane.

Plattformens syfte är att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa, förebygga psykisk ohälsa, coacha medarbetare och ge medicinsk vägledning. I tjänsten finns också ett verktyg, E-Note+ som stöttar HR och chefer rent administrativt, vilket ytterligare reducerar kostnader. Vi vet att friska medarbetare ger lönsamma företag.

"Certico har varit med i Affärsminglet sedan vintern 2018/2019 och medverkat på flera möten & mingel på flertalet orter och i flertalet sammanhang. Detta har lett till ett brett nätverk med både nya kunder och värdefulla kontakter. För oss på Certico så innebär samarbetet med Affärsminglet att vi med en långsiktig systematik och kontinuitet fortsätter att bredda vårt nätverk med värdefulla kontakter från olika branscher." - Elisabeth Eriksson

 

Kontakt